Enerji Blokajlarını Temizleme


İnsan bedeni yeryüzündeki en hünerli ve muhteşem organizmadır. İnsanın bu dünya üzerindeki yaşamı, özünde bedeninin yaşamıdır. Yaşayan bir beden aklı, ruhu, duyguları içerir. Bu yüzden bedenin hayatını bilinçli ve farkında olarak yaşamak demek; akıllı, duyarlı ve derin bir öz, biline ve canlılık İçinde yaşamak demektir. Beden bilgedir. Kendisine dair zihnin oyunlarından bağımsız mesajları vardır ve yalan söylemez.

Blokaj temizleme çalışması, bedenin hafızasını kullanarak ve geçmişteki ya da diğer yaşamlardaki travmaların izlerini beden üzerinde sürerek ve bu izlerin yolunu takip edip gerekli bilinç ve etkilenen bölgelerde enerji temizliği yaparak bu bölgelerin yeniden programlamasının yapıldığı bir enerji çalışmasıdır. Bu çalışma özellikle psikolojik problemlerin, iş ya da özel hayata dair sorunların, insanlarla iletişim problemlerinin, kronikleşmiş sağlık sorunlarının, gezinen ve sebepsiz ağrıların, fobi, endişe gibi belirsiz ama yaşam kalitesini düşüren durumların sağaltımında çok etkilidir.

Yüz yüze uygulanan bir tekniktir.