Gestalt Terapisi


Gestalt terapisi, hümanist psikoloji ile varoluşçu psikoloji akımlarından etkilenmiş ve son otuz yıl içinde geliştirilmiş bir tedavi kuramı ve yaklaşımıdır. Fritz Perls bu terapinin kurucusu ve öncüsü sayılmaktadır. Gestalt Psikolojisi, özellikle algı alanında ortaya çıkar. Dayandığı kuramsal temelin özü: Bütün, parçalardan oluşur, ancak parçalar tek tek bütünü yansıtmazlar, belirlemezler. Tersine bu parçalar bütünün özelliğine göre belirlenirler. Perls, organizmayı bir bütün olarak içinde bulunduğu çevre ile birlikte ele alarak tedavi yöntemini geliştirmiştir. Gestalt terapisi insanın kişisel gelişmesine yönelik bir terapi olarak görülür. Bu yaklaşımın metodolojisi çok geniş bir danışan yelpazesine uygulanabilir. Gestalt, Almanca şekil, form (ing. shape, form) anlamına gelmektedir.

Gestalt Yaklaşımı insanı, çevresiyle etkileşim içine girerek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir organizma olarak görür. Buradaki önemli unsur, insanın kendi ihtiyaçlarına ve çevrenin sunduklarına ilişkin farkındalığıdır.Büyüme sürecinde insan bazı tür farkındalıklara alışır ve bunları tekrarlaması sonucu bu farkındalıklar kronikleşir, alışkanlık haline gelir, benliğin bazı yaşantılarını bloke eder.

Bloke edilmiş bu kısımlar giderek yadsınırlar ve benliğin dışında bırakılırlar. Kişi o taraflarının farkında olmamaya, yaşatmamaya başlar.Değişim, gelişim, bir süreçtir ve farkındalık yaratmak ve geliştirmekle gerçekleştirilir. Danışman danışanla aktif bir etkileşime girerek aktif farkındalık çalışmasına rehberlik eder.

Seanslarda yüz yüze çalışma tercih edilir.