Pranik Şifa


Pranik Şifa basit olduğu kadar güçlü ve etkili bir enerji şifa metodudur. Temel prensip, bedenin “kendini yenileyebilme özelliğine sahip, yaşayan bir varlık” olmasına dayanmaktadır. İkinci temel prensibi ise enerjinin bir kişiden diğerine aktarılabilmesidir. Hayat enerjisi veya gerekli enerji hasta olan bölgede çoğaltıldığında iyileşme süreci de hızlandırılabilir.Pranik, Sanskritçe’de “prana” , yani “hayat enerjisi’ sözcüğünden gelir. Prana, bütün yaşam için gerekli ve bedenin kendini yenilemesi ve düzgün çalışması için kullandığı enerjidir. Bu enerjiye Çin’de chi, Japonya’da Ki, Yunanca pneuma ve Israil dilinde de ruah, yani hayat nefesi denir.

Enerji bedeni insan aurası veya bioplazmik beden olarak bilinir. Gözle görünmeyen insan aurası, ruhsal yeteneğe sahip kişilerce hissedilebilir veya üçüncü gözle görülebilir. Auranın nefes alma mekanizması olan, devamlı hareket halindeki enerji merkezleri ‘çakralar’ vardır.

Bu çakralar tepeden kuyruk sokumuna kadar belkemiği boyunca düzenlenmişlerdir. Prana ‘hayat enerjisi’ vücuda bu çakralardan girer. Çakralar bu enerjiyi derleyip ilgili organlara dağıtır.Yeni Pranik Şifa sistemini kuran en büyük üstat Choa Kok Sui’ye göre Pranik Şifa; kolay öğrenilip kolay uygulanan çok etkili bir metoddur. 20 senelik bir araştırma sonucunda, bu şifa şekli yazdığı kitaplarında açıkca belirtilmiştir: Bu kitaplar arasında The Ancient Art and Science of Pranic Healing; Advanced Pranic Healing; Pranik Psychotherapy; The Ancient Art and Science of Pranic Crystal Healing; Meditations on Soul Realizations; Practical Self-Defence for Home and Office ve Universal and Kabbalistic Meditation on the Lord’s Prayer sayılabilir.

Pranik Şifa, aura ve çakralarda meydana gelen enerji bozukluğunu ve bir problemi bulmayı temel alan kesin bir metottur. Çoğu durumlarda, hastalıklar ya enerji sıkışıklığına veya enerji eksikliğine bağlıdır. Enerji vücudunda tıkanıklık enerji sıkışıklığına sebep olursa, bu sıkışıklık alanları temizlenir; enerji eksikliği olan bölgelere enerji verilir. Şifa genellikle hastalıklı olan bölgenin kirli enerjisinin temizlenip, aura ve çakralara prana enerji verilerek gerçekleşmektedir. Aura ve çakralar normale gelince iyileşme hızla gerçekleşir.

Bu teknik halen 5 kıtada 30’dan fazla ülkede çeşitli meslekten gelen kişiler tarafından uygulanmaktadır. Geleneksel şifa sistemiyle beraber kullanılıp hayranlık verici sonuçlar elde edilmiştir. Pranik Şifanın hızlı ve çok etkili neticeleri gösteren, devamlı artan bir tecrübe kitlesi görülmektedir. Bel ağrısından yüksek tansiyona, alkol alışkanlığından fobilere birçok hastalık bu temassız, ilaçsız ve ağrı vermeyen Pranik Şifadan fayda görmüştür. Çoğu hastalıklar bir veya iki seansta tamamen iyileşmiştir. En büyük üstat Choa Kok Sui’ nin amacı Pranik Şifanın, bir şefkat ve merhamet yöntemi olarak kullanılması ve ıstırap çekenlere şifa verilmesidir.

Uzaktan da uygulanabilen bir şifa yöntemidir. Danışan ve danışmanın yüz yüze olması gerekmeyebilir.